Tietosuojaseloste

_5120010.jpg

1. Rekisterinpitäjä 

Studio IMG Oy 

Yhteystiedot:
Metsänhoitajankatu 5
00790 Helsinki 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Peter Forsgård
+358 400 427567
peter@peterforsgard.com

 

2. Rekisteröidyt 

Asiakas- ja sidosryhmärekisterissä on yritykselle tehtyjen kuvausten yhteyshenkilöt, laskutustietoineen, sekä asiakastöissä tehdyt valokuvat ja niiden sisältämä metatieto. 

 

3. Rekisterin ja henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste: 

 • Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella  
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • asiakassuhteen hoitaminen 
 • palveluista kertominen 
 • markkinointi

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot 

 • nimi 
 • osoite 
 • sähköposti 
 • puhelinnumero 


Asiakastiedot 

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • tilauksesta tehdyt valokuvat
 • valokuvien metatieto sisältää kuvatun nimen sekä paikkatiedon kuvauspaikasta. 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen peter@peterforsgard.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla tai kirjeenä. Vastaamme pyyntöihin viimeistään yhden kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityistä syytä pidentää vastaamisaikaa.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 
 • kuvassa olevien nimet ja paikkatieto kuvauksen yhteydessä

Verkkosivulla on käytössä evästeet, joiden avulla kerätään käyttäytymiseen liittyviä tietoja. Niitä hyödynnetään esimerkiksi viestinnän parempaan kohdentamiseen ja markkinointiin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Studio IMG Oy:n ulkopuolelle.  

Olemme varmistaneet, että kaikki kuvien jakoon käyttämämme pilvipalveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Valokuvat sisältävät tiedon kuvatun nimestä, kuvausajankohdasta ja paikkatiedosta.

8. Käsittelyn kesto

 • Asiakkaan yhteyshenkilön henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti vähintään niin kauan, kun muut voimassa olevat lait niin vaativat. 
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.  

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Studio IMG Oy:n työntekijät. Asiakastietoja käsittelee myös tilitoimisto.   

Valokuvien säilytys Studio IMG Oy:n tiloissa sekä salasanoin suojatussa tietoturvallisessa pilvipalvelussa.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Henkilö- ja asiakastietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Mikäli valokuvia ja siinä olevia metatietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, siihen on lainmukaiset perusteet: Euroopan komissio on päättänyt, että vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu tai siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia vakiolausekkeita käyttämällä. Mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.